Spring naar inhoud

Privacyverklaring

1 februari 2022

Buro Regen&Water verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van buurtbewoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Doel

 • Buurtbewoners laten mee beslissen over keuzes in de wijk.


Subdoelen

 • In de fase van het uploaden van plannen, inzicht te krijgen in waar stemmen/likes op de ingediende plannen vandaan komen.
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten.


Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode:
  Bij het uploaden en liken van plannen worden postcodes geregistreerd omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit de stad die hun mening geven of komen de reacties uit andere plekken in het land?
 • Naam:
  We vragen mensen die een plan indienen om hun naam op te geven. Deze namen zijn gepubliceerd bij de plannen.
  We vragen mensen ook om een naam op te geven als zij een argument bij een ingediend plan willen plaatsen. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.
 • Email: 
  Mensen die een plan indienen vragen we om een e-mailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan en hen te kunnen informeren over het vervolg.
 • IP-adressen:
  Bij het stemmen/liken op de ingestuurde plannen worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen. Wij doen dit om eventuele onregelmatigheden met het liken te kunnen opsporen.


Bewaartermijnen

Buro Regen&Water bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor deze participatief begroten tool het volgende geldt: de gegevens bewaart worden totdat het project tot uitvoering is gebracht.


 

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren